ಅಂಬಾಬಾಯಿ
  ಕೀರ್ತನೆಗಳು      (ಒಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು):  261
   ಇತರೆ         
   ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ ಕೃತಿಗಳು          ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
ಸಂಪಾದಕರು :  ಡಾ. ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭರಾವ್
ದಾಸರ ಹೆಸರು :
ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ :
ತಂದೆ ಹೆಸರು :
ತಾಯಿ ಹೆಸರು :
ಕಾಲ :
ಅಂಕಿತನಾಮ :
ಲಭ್ಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಗುರುವಿನ ಹೆಸರು :
ಆಶ್ರಯ :
ರೂಪ :
ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು :
ಮಕ್ಕಳು: ಅವರ ಹೆಸರು :
ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲದೆ ಇತರ ಲಭ್ಯ ಕೈತಿಗಳು   :
ಪತಿ: ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು :
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು :
ವೃತ್ತಿ :
ಕಾಲವಾದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ದಿನ :
ವೃಂದಾವನ ಇರುವ ಸ್ಥಳ :
ಕೃತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ :
ಜಿಲೆ :
ತಾಲುಕ :
ಗ್ರಾಮ :
ಇತರೆ :

ನಿರ್ಗಮನ