ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶೇಷದಾಸರು
ಅಂಬುಜಮುಖಿಯರು
2
ಭಗವನ್ನಾಮ
ಅಂಬುಜ ಮುಖಿಯರು ಕಂಬುಕಂಠೆಯರು
ಅಂಬರದಲಿ ನಾಟ್ಯವಾಡಿದರು ಪ
ಕುಂಭಿಣಿ ಪತಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನರಥ ಬರೆ
ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಲಿ ಪಾಡಿದರು ಅ.ಪ.
ಬಾಜ ಬಜಂತ್ರಿಯ ವಾದ್ಯರಭಸದೊಳು
ಮೋಜಿನಿಂದಲಿ ಹರಿ ಬರುತಿರಲು
ಸೋಜಿಗ ಪಡುತಲಿ ರಾಜ ವದನೆಯರು
ಜಾಜಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ ಬೀರಿದರು 1
ವೇದ ಘೋಷಗಳಿಂದ ಮೋದಪಡುತ ಹರಿ
ಸಾಧುಜನರ ಕೂಡಿ ಸರಸದಲಿ
ಬೀದಿಯೊಳ್ ಬರುತಿರೆ ಮಾಧವರಾಯಗೆ
ಸೂಜಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ ಬೀರಿದರು 2
ಕನ್ನಡಿ ಮಂಟಪ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಹರಿ
ರನ್ನೆಯರೊಡಗೊಡಿ ಬರುತಿರಲು
ಸನ್ನುತಾಂಗ ಶಿರಿ ಪ್ರಾಣನಾಥ ವಿಠಲನ
ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಲಿ ಸಾರಿದರು 3ಹಾಡಿನ ಹೆಸರು : ಅಂಬುಜಮುಖಿಯರು
ಹಾಡಿದವರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ರಾಗ : ದೇಶಕಾರ್
ತಾಳ : ಭಜನ್‍ಠೇಕಾ
ಶೈಲಿ :
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ
ಸ್ಟುಡಿಯೋ : ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಿರ್ಗಮನ